In deze privacyverklaring van DLL worden de normen beschreven die DLL hanteert voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen, inclusief maar niet beperkt tot haar klanten, partners, dealers, leveranciers en overige derden.


Bekijk onze privacyverklaring